Asteet ja radiaanit

Kulmayksiköitä on olemassa muitakin kuin asteet. Tällä kurssilla käytämme kulmayksikkönä pitkälti radiaaneja. Radiaanien ja asteiden välillä on yhteys

Asteiden ja radiaanien välinen yhteys selkiytyy enemmän seuraavassa kappaleessa yksikköympyrä.

Esimerkki 1

Muutetaan 180° , 90° ja 45° radiaaneiksi.

Koska 360° = 2𝛑 radiaania, on

Esimerkki 2

Kuinka monta radiaania on 20°?

Ratkaistaan ensin kuinka monta radiaania on yksi aste

Nyt vain kerromme edellisen yhtälön luvulla 20

Esimerkki 3

Kuinka monta astetta on 2,1 radiaania?

Ratkaistaan ensin kuinka monta astetta on yksi radiaani

Kerrotaan edellä oleva yhtälö luvulla 2,1