Lineaarinen riippuvuus

Suureet ovat lineaarisesti riippuvia, mikäli toinen saadaan sanottua toisen avulla kerto-, jako-, yhteen- tai vähennyslaskulla.

Edellä olevassa k ja b ovat jotain vakioita.

Esimerkki 1


Perunoiden hinta on 0,80€/kg. Kuinka paljon maksaa 5 kg? Muodosta funktio perunoiden hinnalle y, kun ostetaan x kiloa perunoita.


Ratkaisu

funktio, kun ostetaan x kiloa perunoita

Funktion kuvaajasta tulee suora, eli lineaarinen. Kuvaajasta voimme myös lukea, että 5 kg maksaa 4 €.

Esimerkki 2


Taksimatkan hinta muodostuu 8 € lähtömaksusta ja 0,5 € kilometritaksasta. Muodosta funktio taksimatkan hinnalle matkan funktiona. Piirrä funktion kuvaaja.


Ratkaisu

Merkitään matkustettuja kilometrejä kirjaimella x ja taksimatkan hintaa kirjaimella y.

Kuinka monta kilometriä pääsee 20 €? Luetaan kuvaajasta, josta nähdään, että 24 kilometrin matka maksaa 20€.