Valuutat

Euro on Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön vuonna 2002. Muita tärkeitä valuuttoja ovat mm. Yhdysvaltain dollari ja Japanin jeni. Valuuttoja pitää pystyä muuttamaan toisiksi valuutoiksi valuuttakurssien avulla.

Valuuttakursseja käytettäessä vaihtotapahtumaa tarkastellaan aina siltä kannalta, mitä pankki (tai muu valuutanvaihtoon erikoistunut yritys) tekee valuutalle. Valuutanvaihtopiste myy tai ostaa aina ulkomaan valuuttaa, ei euroja!

Ostokurssi on kurssi, johon pankki ostaa valuuttaa. Matkailija tulee tällöin valuutanvaihtoon esim. dollareita lompakossaan.

Myyntikurssi on kurssi, johon pankki myy valuuttaa. Nyt matkailija on lähdössä reissuun ja haluaa vaihtaa euroja dollareiksi.

Pääsääntönä voidaan pitää:

eurot muunnetaan toiseksi valuutaksi kertomalla euromäärä valuuttakurssilla (myyntikurssi)

toisessa valuutassa ilmoitettu rahamäärä muunnetaan euroiksi jakamalla valuuttakurssilla (ostokurssi)

Käytä seuraavissa tehtävissä seuraavia valuuttakursseja.

Esimerkki 1. Matkailija haluaa vaihtaa 350 euroa punniksi. Kuinka paljon puntia matkailija saa?

Pankki myy matkailijalle puntia, joten käytetään myyntikurssia.

Matkailija saa 294,70 £

Esimerkki 2. Matkailija palaa lomareissultaan Tanskasta. Hänelle on jäänyt lompakkoon matkalta vielä 125 kruunua, jotka hän haluaa vaihtaa euroiksi. Kuinka paljon euroja matkailija saa?

Pankki ostaa matkailijan kruunut, joten käytetään ostokurssia.

Valuuttakurssit eivät ole kiinteitä, vaan euron arvo suhteessa muihin valuuttoihin muuttuu päivittäin. Valuutan arvo voi nousta tai laskea suhteessa muihin valuuttoihin. Tällöin puhutaan valuutan vahvistumisesta (revalvoituminen) tai valuutan heikkenemiseksi (devalvoituminen).

Jos euro vahvistuu, saa yhdellä eurolla enemmän ulkomaan valuuttaa.

Jos euro heikkenee, saa yhdellä eurolla vähemmän ulkomaan valuuttaa.


Esimerkki 3. Kesäkuussa 2017 euron dollarikurssi oli 1,0871. Kesäkuussa 2018 vastaava kurssi oli 1,1245.

a) Heikkenikö vai vahvistuiko euro suhteessa USA:n dollariin?

b) Kuinka paljon USA:n dollari on devalvoitunut samana aikana?

Ratkaisu.

a) Valuutan vahvistumisen tai heikkenemisen suuruus ilmaistaan prosentteina. Vertaillaan siis kurssien suhdetta. Muista, että alkuperäinen / aiempi arvo on se, johon verrataan.

Kurssi on suurentunut ja euro revalvoitunut 3,4 %.

b) Ensin on muunnettava dollarin arvot euroiksi.

Kesäkuu 2017:

joten

Kesäkuu 2018:

Koska dollarin kurssi on pienentynyt suhteessa euroon, on dollari devalvoitunut.

Lasketaan devalvaatioprosentti

Dollari on devalvoitunut 3,3 %.

Vanhoja YO-tehtäviä

Klikkaa tehtävää nähdäksesi vastauksen

1. Elina on lähdössä työmatkalle Norjaan. Hän vaihtaa aamulla 120 euroa Norjan kruunuiksi alla olevan taulukon kurssilla. Sen jälkeen hän saa kuitenkin tiedon matkan peruuntumisesta. Kuinka monta euroa Elina jää tappiolle, kun hän käy vaihtamassa samassa valuutanvaihtopisteessä kruunut takaisin euroiksi taulukon kurssilla? Yhtiö ei peri vaihtamisesta erillistä palkkiota .

Kevät 2017

6,15 € tai 6 € tai 6,13 €

Osion perustehtävät

1. Muunna 21,50 euroa rupliksi.

2. Muunna 376,50 puntaa euroiksi.

3. Matkailijalle oli jäänyt lomareissulta 400 puntaa, jotka hän halusi muuttaa takaisin euroiksi. Kuinka paljon euroja matkailija saa?

4. Matkailija palaa Mauritiukselta mukanaan 12 450 rupiaa. Rupian ostokurssi on 41,2875 ja myyntikurssi 35,4319. Hän haluaa vaihtaa rupiat euroiksi. Valuutanvaihtopiste perii valuutanvaihdosta 2,50 € toimitusmaksun. Kuinka paljon euroja matkailija saa?

5. Matkailija osti 10 000 Venäjän ruplaa. Kuinka paljon euroja valuutanvaihtoon tarvitaan?

6. Japanin jenin kurssi kesäkuussa oli 105,81 ja joulukuussa 132,11. Kuinka monella prosentilla euro oli revalvoitunut Japanin jeniin nähden?

7. Matkailija hankki 1050 Norjan kruunua matkasekkeinä. Pankki peri vaihtopalkkiota 5,00 euroa ja 1,5 % matkasekkien arvosta. Kuinka monta euroa matkailija joutui pankille antamaan?

8. Turkin liiran kurssi oli 0,1663 €. Mikä oli euron kurssi liiroina?

9. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on oikein? Kun euro devalvoituu,

A) matkailija saa samalla euromäärällä enemmän ulkomaan valuuttaa kuin aikaisemmin

B) tuotteet kohdemaassa ovat kalliimpia

C) tuotteet kohdemaassa ovat halvempia

D) ulkomailta tuotavien tuotteiden hinnat laskevat

10. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on oikein? Kun euro revalvoituu,

A) matkailija saa samalla euromäärällä vähemmän ulkomaan valuuttaa kuin aikaisemmin

B) matkamuistoksi ostettavat tuotteet kohdemaassa ovat kalliimpia

C) matkamuistojen hinnat laskevat

D) kotimaassa tuotteiden hinnat ovat ulkomaalaisille halvempia