Diskriminantti

Diskriminantiksi kutsutaan toisen asteen yhtälön ratkaisukaavassa neliöjuuren alla olevaa osaa.

Diskriminantin arvosta nähdään suoraan kuinka monta ratkaisua toisen asteen yhtälöllä on. Diskriminantin ollessa positiivinen, yhtälöllä on kaksi ratkaisua. Kun diskriminantti on nolla, ratkaisuja on yksi ja mikäli diskriminantti on negatiivinen ei yhtälöllä ole ratkaisuja ollenkaan.

Esimerkki 1

Määritetään kuinka monta ratkaisua alla olevalla yhtälöllä on

Diskriminantti on positiivinen, joten yhtälöllä on kaksi ratkaisua.

Diskriminanttia merkitään kirjaimella D