Tulon ja osamäärän derivaatta

Kahden funktion tulo voidaan derivoida käyttämällä tulon derivoimissääntöä

Esimerkki 1

Määritä funktio h derivaatan arvo kohdassa 1

Sen sijaan että kerroittaisiin sulkeet auki, merkitään

Nyt voidaan käyttää tulon derivoimissääntöä

Kahden funktion osamäärä voidaan derivoida käyttäen osamäärän derivoimissääntöä

Esimerkki 2

Määritä funktion h ääriarvokohdat

Nimittäjällä ei ole nollakohtia, joten funktio on määritelty kaikkialla. Derivoidaan funktio käyttäen osamäärän derivoimissääntöä.

Rationaalifunktion nollakohdat määräytyy osoittajan nollakohtien mukaan. Osoittajan nollakohdat ovat x=-1 ja x=3. Nämä ovat funktion ääriarvokohdat. Derivaatan merkki määräytyy osoittajan mukaan, koska nimittäjä on positiivinen kaikilla muuttujan x arvoilla.

Osoittajan kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli. Tehdään funktion h kulkukaavio.

Funktiolla on paikallinen minimi kohdassa -1 ja paikallinen maksimi kohdassa 3