Regressio ja korrelaatio vastaukset

Tehtävä 1

Korrelaatio on -0,34, eli korrelaatio on kohtalainen ja tehtävien teolla voi olla ollut vaikutusta arvosanaan. Mikäli näin on ja korrelaatio on negatiivinen, mitä enemmän tehtäviä Liisa-Petteri teki sen huonomman arvosanan hän sai.

Tehtävä 2

A:n ja B:n välillä on voimakas korrelaatio ja ne vaikuttavat toisiinsa. Korrelaatiokerroin on noin 0,8

Tehtävä 3

Iän ja onnellisuuden välillä on negatiivinen korrelaatio -0,38, eli kun ikää tulee lisää onnellisuus näyttäisi vähenevän.

Tehtävä 4

Vastaus: Negatiivinen riippuvuus. Korrelaatiokerroin lahellä lukua -1, koska ”ei poikkeamia”¨